New York, SAD, 1995.g.

New York, SAD, 1995.g.
Povratak na galeriju