Kate i kumite

Specifičnost karatea kao vještine nalazi se u tome što se sastoji od dva slična, ali odijeljena segmenta: KATE i KUMITE.

imgp3172.jpg
Kata

Kata predstavlja seriju borbenih tehnika pretežito izvedenih u obliku stilizirane borbe protiv zamišljenog protivnika, tijekom kojih se stavovi i tehnike blokova i udaraca povezuju na određeni način i po određenom redu.  Stavovi ili položaji tijela ukazuju na izmjene centra ravnoteže i promjene položaja stopala u različitim točkama kate. Tehnike su akcije, koje mogu biti ofenzivne ili defanzivne, u zavisnosti od njihove primjene.

 

Kate su idealna forma vježbi jer se koristi čitavo tijelo.

Kumite je metoda treniranja u kojoj se ofenzivne i defenzivne tehnike praktično primjenjuju. To je borba sa protivnikom uz primjenu određenih stavova, udaraca i blokova.

Protivnici pokušavaju zadati jedan drugome brze, precizne i kontrolirane udarce rukama i nogama (šakom i stopalom) u određene dijelove tijela, istovremeno odbijajući ili izbjegavajući takve napade, a s namjerom da onesposobe protivnika za dalje akcije.

kumite.jpg
Kumita

U borbi se primjenjuju i različite metode remećenja protivnikove ravnoteže, s namjerom da se u pogodnom trenutku zada udarac u nezaštićenu vitalnu točku.
Specifični stavovi i poseban način kretanja doprinose efikasnosti napada i obrane.

Važno je naglasiti da, iako različiti u primjeni, napredak u treniranju kumite-a direktno ovisi o napretku u katama (nadopunjuju se). Bilo bi pogrešno istaknuti jedno nad drugim.