Put karatea

Karate je potekao sa otoka Okinawe. To je drevna istočnjačka vještina u kojoj se ruke i noge sustavno uvježbavaju za samoobranu bez oružja.

okinawa.jpg
Japan

Svoj razvojni put karate je započeo u 6. stoljeću kada su kineski svećenici u tajnosti samostana vježbanjem određenih pokreta poboljšavali svoje fizičke i psihičke sposobnosti i stabilnost.

Tijekom stoljeća to je preraslo u vještinu borenja bez oružja, koja se pokazala itekako korisnom nakon što je u 14. st. donešen zakon o zabrani upotrebe bilo kakvog oružja. 
Karate se počeo sve više vježbati u tajnosti samostana i katakombi te koristiti u svrhe obrane sela i obitelji, a i kao način samoobrane. S vremenom je postao borilačka vještina "ubilačkog udara", pa se mogao upotrebljavati u borbi kada je protivnik bio i naoružan.

funakoshi.jpg
Gichin Funakoshi
1871. - 1957.

Konačno ga je kao vještinu samoobrane 1922. godine predstavio Gichin Funakoshi iz Okinawe. Otišao je u Tokio i demonstrirao svoj karate ljudima koji su bili zapanjeni prikazanom snagom i tehnikom.

Na svom putu sa Okinawe, preko Japana i Kine, do današnjih dana karate je mijenjao svoje obličje. Nekada mistična borilačka vještina, karate je nadišao sve društvene i rasne granice te je danas jedan od najpopularnijih sportova u cijelom svijetu.